W celu jak najefektywniejszego wykorzystania gorącego powietrza z kominka, wykonujemy instalacje jego rozprowadzenia do pomieszczeń w budynku. Ciepłe powietrze może być poprowadzone systemem grawitacyjnym lub wymuszonym. Jeżeli chcemy dogrzać pomieszczenia bezpośrednio sąsiadujące z kominkiem lub znajdujące się nad nim stosujemy system grawitacyjny. Jeżeli dogrzewamy pomieszczenia bardziej odległe od źródła ciepła (powyżej 3-4 m w pionie i 10 m w poziomie), przepływ grawitacyjny nie jest już wystarczający i konieczne jest wówczas zastosowane systemu wymuszonego. Zaopatrzony jest on w aparat nawiewny zasysający powietrze ogrzane przez wkład kominowy i tłoczący je do kanałów systemu. Zarówno w systemie grawitacyjnym, jak i wymuszonym stosujemy przewody zapewniające izolację termiczną i akustyczną. Przy montowaniu tego typu instalacji należy pamiętać, aby nagrzewające się elementy znajdowały się w bezpiecznej odległości od konstrukcji drewnianych.

Schemat sytemu grawitacyjnego

Schemat sytemu wymuszonego