Ciepłe zabudowy

Szczegóły produktu

Ciepłe zabudowy

Ciepłe zabudowy wykonywane są z materiałów akumulacyjnych, dobrze przewodzących ciepło. Występują one w formie ceramicznych modułów akumulacyjnych, płyt oraz jako materiał sypki do odlewania różnych kształtów lub zalewania kafli. Pozwalają one na gromadzenie ciepła, oddawanego przez wkład grzewczy, w obudowie kominka. Zgromadzone ciepło jest oddawane do pomieszczenia poprzez promieniowanie przez ok. 8-12 godzin po wygaśnięciu paleniska. W porównaniu z zabudową zimną, gdzie ciepło z kominka przedostaje się do otoczenia jedynie szybą i kratkami wylotowymi, w zabudowie ciepłej, ciepło  promieniuje do otoczenia równomiernie z całej bryły kominka. Dodatkowe zalety ciepłych zabudów to:  zmniejszenie ilości spalanego drewna, znaczne wydłużenie czasu grzewczego urządzenia, dodatkowe odzyskiwanie ciepła zawartego w spalinach poprzez montaż kręgów akumulacyjnych na wylocie spali z wkładu grzewczego.